Regulamin

Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu:

1. Produkty oferowane w naszym sklepie są nowe i posiadają 24 miesięczną gwarancję jeżeli nie jest inaczej zaznaczone w aukcji.
2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak: koszty gospodarowania odpadami, cła i podatki, w tym podatek VAT).
3. Do każdego zamówienie dołączany jest dowód zakupu (Paragon lub Faktura VAT).


Zwrot towaru:


Towar wykonywany na zamówienie nie podlega zwrotowi.

4. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem allegro, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed upływem tego terminu odpowiedniego oświadczenia klienta.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, jaki otrzymał. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, itp.
6. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować i dostarczyć do naszej firmy.
7. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie zwrotu w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia przesyłki do Sklepu, jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy z zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni od daty otrzymania zwracanego towaru, na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
8. Przykładowy formularz odstąpienie od umowy można pobrać klikając w ten LINK

Gwarancja i reklamacja:

9. Produkty oferowane w sklepie są nowe i posiadają 24 miesięczną gwarancję, chyba że jest inaczej zaznaczone w aukcji.
10. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

11. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.
12.Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonego towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.
13. O zamiarze reklamacji towaru prosimy poinformować Sklep drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztą tradycyjną lub telefonicznie. Nabywca odsyła towar wraz z opisem usterki oraz kopią dokumentu sprzedaży. Koszt odesłania do Sklepu reklamowanego towaru ponosi Nabywca. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie odesłany na koszt sprzedającego. Przykładowy formularz reklamacyjny można pobrać klikając w ten link
14 Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszenie reklamacyjne w ciągu 14 dni od otrzymania pisma wraz towarem.


Polityka prywatności / Ochrona danych osobowych:

15. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko do realizacji zleceń w ramach zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). W ramach realizacji zleceń dane adresowe są udostępniane firmom kurierskim, transportowym, ubezpieczniowym oraz obsługującym płatności elektroniczne. W żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Każda osoba ma prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z bazy danych. Dokonując zakupów na naszych aukcjach akceptujesz naszą Politykę prywatności.